Vad var Folkets hus från början?

Vad menar vi när vi säger ”Folkets hus”?

Förr i tiden användes Folkets hus som en lokal som erbjuder en samlingslokal för allmänheten. Det sågs även som en mötesplats för bland annat kulturevenemang och andra typer av aktiviteter. Det kan vara allt från att en politiker kommer dit och har en föreläsning, till att en artist kommer och uppträder till att det arrangeras Bingo Lotto kvällar för pensionärer. Dock var aktiviteterna i Folkets hus förr i tiden mestadels i anslutning till arbetarrörelsens olika organisationer. Det var även arbetarrörelsen som startade ”Folkets hus” och kom på själva idéen, vilket säger lite om varför det mestadels var för arbetarrörelsen. Du kommer kunna läsa mer om hur Folkets hus uppkom tidigare i Sveriges historia på en av våra andra artiklar som heter ”Hur uppkom Folkets hus?” som du hittar här på vår hemsida.

Hur drevs Folkets hus?

När Folkets hus var en del av samhället som många kände till, vilket är en skillnad från idag, så var det oftast fristående och självständiga föreningar som bedrev Folkets hus. Med andra ord skulle man kunna säga att det inte fanns en stor förening eller myndighet som var ansvarig för alla Folkets hus runt om i landet, utan varje enskild hur hade en egen förening som bedrev verksamheten. Det innebär att varje hus var unikt på sitt sätt. Dock hade alla oftast samma syfte.

Vad var syftet med Folkets hus?

I och med att det var arbetarrörelsen som startade upp idéen om att ha Folkets hus så hade dem givetvis ett viktigt syfte med det och att det inte endast var för skojs skull. Det var nämligen så att Folkets hus bildades i hela Sverige av den anledningen att Sverige på den tiden var i behov av gemensamma möteslokaler. Det har i sin tur lett till att Sverige blev mer organiserat och är en av faktorerna till att vi har ett såpass väl uppbyggt samhälle idag. Som sagt så kan du se spår runt om i landet att dessa hus finns utspridda i alla kommuner och inte bara i dem större städerna. Det var främst i dem mindre byarna och städerna som man var i behov av en gemensam möteslokal, så uppe i norr finns det fortfarande Folkets hus som används aktivt.

De typerna av möten som ägde rum i Folkets hus var för det första regelrätta möten. En motsvarighet till det som vi har i dagens samhälle fast inte lika viktigt är elevråds-möten man har i svenska skolan. Dit skickas två representanter från varje klass som diskuterar skolan och vad eleverna vill säga till skolledningen. På samma sätt samlades arbetarrörelsen förr i tiden på möten en gång i veckan eller en gång i månaden för att diskutera saker som främst förde arbete. Det fanns även andra möten som ägde rum i huset och det var studieverksamhet, vilket vi kallar för läxhjälp i dagens samhälle. Elever kunde alltså gå till Folkets hus på bestämda tider för att få hjälp med sina studier av lärare som fanns på plats. Sista mötet som ägde rum i huset var för kulturella evenemang, och evenemangen kunde även äga rum i huset om det fick plats.

Demonstration år 1917 på första maj i Stockholm.