Vad används folket hus till idag?

Vad kan huset användas till idag?

Trots att vi kämpar för att gå tillbaka Folkets hus och dess användning de skapades för, då är vi även stolta och vill inte trycka ner den verksamhet som är vanlig i husen idag. Ett exempel på en verksamhet som finns där idag är fritidsgård, vilket blir allt mer vanligare och finns numera i varje kommun runt om i landet. Där kan ungdomar samlas på fritiden för att umgås, spela spel, hänga och ha allmänt kul utan att det blir något negativt av det. Eftersom det finns vuxna på plats på fritidsgårdarna som är anställda av kommunen så uppkommer inga gängbråk eller liknande. Dem vuxna som jobbar där är även utbildade inom psykologi och kan mycket om ungdomar och hur man förstår dem och framför allt hjälper dem. Det innebär att fritidsgårdar även hjälper ungdomar som kanske har det lite svårt eller bara behöver någon att snacka med, vilken vi tycker är otroligt bra eftersom det är Folkets hus och man kan tolka namnet hur man vill.

Vissa vill gå tillbaka till det gamla

Numera har det kommit upp samhällsfrågor om att ta tillbaka Folkets hus och allt vad det innebar för 100 år sen. Dock har det givetvis fått avslag från kommunerna eftersom vi ej kan byta ut dem stora myndigheterna vi har byggt upp nu till mindre verksamheter i varje stad, trots att många tycker det skulle var mer demokratiskt eftersom varje röst skulle bli mer hörd i en stad än vad den blir i ett land. Istället vill vissa att det ska finnas andra typer av verksamheter i lokalerna av alla hus runt om i landet som tidigare har varit Folkets hus, fast verksamheten ska inte vara lika viktig för samhället som till exempel fackföreningen är. Exempel på verksamheter som har kommit upp som förslag är läxhjälp, som även är något man hade förr i tiden på Folkets hus. Det är även något som behövs i dagens samhälle eftersom det är allt vanligare att ungdomar inte hänger med i skolan och helt enkelt skiter i skolan. Skulle man kunna kombinera läxhjälp med andra evenemang som lockar dit ungdomar mer så skulle kanske både lokalen komma till användning mer samt att ungdomar skulle lyckas bättre i skolan vilket leder till ökat medelvärde i svenskar kompetens.

Lokaler för kulturella evenemang

Pensionärer samt kulturansvariga i varje kommun har kommit fram med förslag om att ha mer kulturella evenemang i Folkets hus, som man även hade i början. Till exempel förekommer ofta bingokvällar, uppträdanden, olika typer av spelkvällar för pensionärer men även andra personer inom kommunen, då det bara är komma och delta. I vissa kommuner har man även börjat hyra ut lokalen där privatpersoner kan hyra den för fester, middagar och liknande. Just det råder det delade åsikter om i vissa städer så många, främst äldre människor, tycker att man ska bevara Folkets hus så som det en gång i tiden var och inte göra om det till en modern variant. Medan vissa andra tycker att det är utmärkt att använda lokaler till det som ändå skulle ha stått tomma.