Vad har Folkets hus haft för betydelse på samhället?

Hur har samhället påverkats av Folkets hus?

I och med att Folkets hus kom till för att arbetarrörelsen skulle ha en lokal att kunna ha gemensamma möten kring arbetsvillkoren först och främst, så har idéen kring att ha Folkets hus givetvis påverkat samhället genom att det har blivit mer demokratiskt och förutsättningarna har blivit bättre för arbetarna sen Folkets hus infördes runt om landet. Faktum är att Folkets hus är en del av den industriella utvecklingen i Sverige i och med att arbetare gick ihop och röstade samt hade möten kring villkoren för arbetande människor på den tiden skulle ha samt en fackförening som såg till att dessa regler följdes och om dem inte gjorde det så skulle det få sina följder. Företagen som hade arbetare som gick till Folkets hus hade inte så mycket att säga till om när det kom flera arbetare i grupp med samma önskemål.

Vad hade hänt om Folkets hus inte hade funnits?

Att spekulera i saker man inte har några som helst belägg på om det är sant är svårt att säga helt säkert, men med största sannolikhet hade vi haft samma villkor på arbetet som vi har idag, men sättet vi skulle ha fått det kanske hade gått till på ett värre sätt. Det är svårt att säga, men utifrån det vi vet idag att Folkets hus har varit en samlingsplats för arbetarrörelsen och dess möten, men även som studieplats för studerande samt en plats för kulturella evenemang, så bidrog det säkert till att samhället utvecklades både snabbare och mer ”smärtfritt”. Med ordet smärtfritt menar vi att det inte blev några uppror utan att villkoren bildades rättvist och demokratiskt.

Hur har samhället påverkat Folkets hus?

Om vi vänder på frågan och istället kollar på hur samhället har påverkat och förändrat Folkets hus, så kommer vi också till insikt hur allt har förändrats. I och med att Folkets hus nästan i princip har dött ut helt, så har ju samhället utvecklats och gjort att vi inte längre är i behov av den verksamheten. Dock har vi inte gett oss av med den ideologin som arbetarrörelsen startade 1893, utan vi har istället bytt ut den till en och samma myndighet som gäller över hela landet. Man kom fram tillslut till att det blir för opraktiskt att få ett land att fungera med allt som det innebär, om varje liten stad skulle ha egna fackföreningar som i sin tur innebär egna regler och villkor. Det ledde till att vissa städer med bättre villkor fick fler invånare och att städer med sämre villkor minskade i invånarantal vilket är något som skapar obalans i ett land. Tack vare Folkets hus har vi fått det såpass jämställt som vi har det idag, trots att det inte är helt jämställt än men vi strävar ständigt efter det. Till exempel bildas det organisationer och partier idag som kämpar för jämställdhet mellan dem båda könen, vilket vi om några decennier säkert kommer tacka dem för, som vi gör nu med Folkets hus.